×

ارتباط با ما

شرکت اطاقسازی نگین کاروان جنوب


ردیف داخلی مورد نظـر شماره های تماس کد داخلی
1 مدیر عامل 33244369 12
2 مدیریت داخلی 33244584 13
3 معاونت اجرایی 332454516 15
4 معاونت فنی 33244525 9
5 امور کارگزینی 33244569 8
7 حراست 33244587 16
فارسـی
English
تور مجازی
تماس باما
ارتباط با ریاست